لینک های دسترسی

با بدتر شدن شرایط اقتصادی نرخ اسهام جهان کاهش یافت.


امروز در حالی که سرمایه گزاران مدارک جدید بدتر شدن وضع اقتصاد جهان را مورد ارزیابی قرار میدهند، نرخ اسهام در سراسر جهان بار دیگر رو بنزول است.

شاخص نیکی جاپان تقریباً ۷٪ سقوط کرد، شاخص کلیدی هانگ کانگ چهار فیصد پائین آمد و شاخص های عمدۀ اروپائی نیز در تبادلات بعد از ظهر پائین بود.

بعضی از اقتصاددان ها میگویند نرخ اسهام قسماً بخاطر نگرانی سرمایه گزاران در مورد احتمال انقباض قیم به نسبت پائین آمدن نرخ انرژی و مواد استهلاکی، در ایالات متحده و سایر کشورها، پائین آمده است. اگر یک تعداد زیاد مستهلکین خریداری های خود را به امید پائین آمدن قیم، به آینده موکول کنند، پائین آمدن مکرر قیم شاید اقتصاد را بطی تر بسازد.

نرخ مواد نفتی در بازارهای کلیدی لندن و نیویارک از ۵۰ دالر فی بیرل پائین شد. از اوائل سال گذشته باینطرف این پائین ترین نرخ مواد نفتی میباشد.

یک گزارش جدید وزارت کار و کارگر حاکیست که تعداد مردمی که در هفتۀ گذشته برای امتیازات بیکاری ثبت نام کردند، بیشترین طی ۱۶ سال گذشته بود. متخصصین بانک مرکزی ایالات متحده پیشگوئی کرده اند که وضع مشاغل در سال آینده بدتر خواهد شد و رقم بیکاران از هفت فیصد تجاوز خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG