لینک های دسترسی

صدریست ها در بغداد علیۀ پیمان ایالات متحده و عراق اجتماع کردند.


عراقی هائی که بخاطر پیمان امنیتی با ایالات متحده خشمگین هستند در بغداد اجتماع نموده تمثال جورج بش، رئیس جمهور ایالات متحده را لگدمال کرده و متعاقباً سوزانیدند.

هزاران تن از پیروان مقتدی الصدر، ملای شیعه در میدان فردوس اجتماع نموده در محلی که در سال ۲۰۰۳ عساکر و عراقی ها مجسمۀ صدام حسین را تخریب کردند، تمثال رئیس جمهور را بدار آویختند.

احتجاج کنندگان، امروز این پیمان امنیتی را خجالت آور و اهانت آمیز خواندند. الصدر که اظهار عقیده میشود در ایران باشد، برای این اجتماع پیامی ارسال کرده گفت که در قسمت خروج عساکر ایالات متحده کمک خواهد کرد.

اعضای طرفدار صدر در پارلمان که در اقلیت قرار دارند مراسم قرائت پیمان در پارلمان را اخلال نمودند. این پیمان اگر طوری که توقع میرود توسط حکومت تصویب شود بقوای نظامی ایالات متحده اجازه میدهد سه سال دیگر نیز در عراق باقی بمانند.

قصر سفید گفته است که تصویب این توافق توسط کانگرس ایالات متحده لازم نیست. بعضی ها در کانگرس در مورد سری بودن این پیمان که ترجمۀ انگلیسی آن هنوز رسماً افشا نشده، شکایت میکنند.

XS
SM
MD
LG