لینک های دسترسی

دزدان بحری صومالیه کشتی یونانی را رها کردند.


مقامات کشتیرانی تجارتی یونان میگویند که یک کشتی حامل مواد کیمیاوی ملکیت یونان که در ماۀ سپتمبر ربوده شده بود آزاد شده است.

وزارت کشتیرانی تجراتی یونان میگوید ۱۹ عملۀ کشتی که اتباع گرجستان، سری لانکا و سوریه بودند، همه سالم بوده و به مال التجارۀ کشتی نیز دست برد زده نشده است. در مورد اینکه آیا پولی پرداخت شده یانه گزارشی در دست نیست.

قبلاً در طول روز، شورشیان اسلامیست صومالیه گفتند که با دزدانی که کشتی نفت کش عربستان سعودی را در خارج سواحل آن کشور در قید دارند میجنگند.

یک سخنگوی گروۀ الشباب بروز جمعه گفت که آن کشتی ملکیت کشورهای اسلامیست و نباید بسرقت برده شود. کشتی ربوده شده حامل نفت به ارزش ۱۰۰ ملیون دالر میباشد.

دزدان بحری طی دو هفتۀ گذشته هشت کشتی را در خارج سواحل صومالیه ربوده اند.

ژان پنگ، رئیس کمیسیون اتحادیۀ افریقائی به صدای امریکا گفت که تشدید فعالیت های زدزدان بحری صومالیه یک عارضۀ ناکام سیاسی آن کشور است.

XS
SM
MD
LG