لینک های دسترسی

اولین مباحثۀ تیلفونی حامد کرزی با براک اوباما


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید با آقای براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مورد مساعی برای بهتر ساختن وضع امنیتی افغانستان در سال آینده اولین مکالمه تیلفونی انجام داده است.

دفتر ریاست جمهوری آقای کرزی بیانیه ای را پخش کرده و گفت آقای اوباما تعهد سپرده است که قوای ایالات متحده برای جنگ علیه دهشت افگنی و بهبودی وضع امنیتی در منطقه را افزایش میدهد.

آقای اوباما از دیر زمان بدین سو از تقویه نیرو های ایالات متحده در افغانستان، با تقلیل قوای ایالات متحده در عراق، طرفداری کرده است.

جنرال دیود مک کیرنان، قوماندان عمومی قوای ایالات متحده و ناتو در افغانسنان در هفته قبل گفت در حال حاضر بخش های افغانستان فاقد عساکر کافی است.

جنرال مک کرنان میگوید از آقای اوباما تقاضا نموده است بعد از احراز رسمی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه جنوری، تعبیه تا ۲۰٫۰۰۰ عسکر اضافی ایالات متحده را در افغانستان سرعت بخشد.

اولین لوای اضافی عساکر ایالات متحده بین ۳٫۵۰۰ و ۴٫۰۰۰ قرار است در ماه جنوری به افغانسنان مواصلت کند.

دگروال گریک جولین، سخنگوی نظامی ایالات متحده در مورد اعزام قوای بیشتر به ساحات پر تشنج جنوب افغانستان: " آنها روانه ساحه اند که در حال حاضر هیچ قوه از آن حراست نمی کند. ما قوای کافی نداریم تا همه ساحات RC East یا مناطق شرقی را تحت نظارات خود قرار دهیم."

حلول زمستان شدید در افغانستان باعث سکتگی در جنگ میگردد، اما قوای ایالات متحده و ناتو میگویند تصمیم دارند در جریان ماه های آینده بر جنگجویان طالبان فشار شانرا نگهدارند.

قوماندانها میگویند پولیس سرحدی افغان را در نواحی شرقی افغانستان آموزش داده و در امتداد خط دیورند، که در عمل سرحد دو کشور را میسازد، ۱۶۵ پوسته جدید نظامی اعمار مینمایند.

برید جنرال ریچرد بلنشت سخنگوی ناتو میگوید قواه همچنان میزان همکاری با قوای پاکستانی را از طریق یک ماموریت مشترک موسوم به "عملیات قلب شیر" که تندروان افغانسنان را در ولایت کنر و منطقه قبایلی باجور هدف قرار میدهد، بهبودی میبخشد.

در جریان میارزات انتحاباتی رئیس جمهور منتخب براک اوباما از حکومت کرزی انتقاد کرده و گفته بود کرزی برای کاهش مشکلات چون فساد اداری و تجارت مواد مخدر، باید سعی بیشتری بخرچ دهد.

به دنبال پیروزی انتخاباتی آقای اوباما، آقای کرزی نیز خطاب به رئیس جمهور جدید ایالات متحده گفت او باید به تلفات اهالی ملکی افغانها خاتمه بدهد و بر مخفی گاه های تندروان توجه گردد.

XS
SM
MD
LG