لینک های دسترسی

اظهارات مامور عراقی در مورد نتایج منفی عدم تصویب میثاق امنیتی با امریکا


وزیر مالیۀ عراق به پارلمان هشدار داده است که ناکامی در تصویب یک میثاق امنیتی بین ایالات متحده و عراق، اقتصاد عراق را با خطر روبرو خواهد ساخت.

بیان جبر، امروز یکشنبه اظهار داشت که عراق برای تضمین این امر که وجوه مالی بازسازی که توسط ایالات متحده و ملل متحد محافظت شده باشد نیاز به میثاق امنیتی دارد.

بیشترین عاید عراق از طریق عواید نفت در یک حساب خاص بانکی بدست میآید که در مقابل اقامه های دعوی علیه بغداد تحت حمایت بین المللی قرار دارد.

این حساب که بنام وجوه مالی انکشافی برای عراق موسوم است، حالا حاوی ۲۰ ملیارد دالر میباشد.

وزیر مالیه میگوید اگر قانون گزاران عراقی این توافقنامۀ امنیتی بین ایالات متحده و عراق را تصویب نکنند، محافظت بین المللی برای این وجوه در ماه جنوری به پایان میرسد.

قرار است پارلمان عراق الی روز چهارشنبه در مورد این میثاق امنیتی رای دهد.

این میثاق به قوای امریکایی اجازه خواهد داد تا در تحت محدودیت هایی وضع شده الی پایان سال ۲۰۱۱ در عراق باقی بماند.

XS
SM
MD
LG