لینک های دسترسی

اعضای ایپک در مبارزه با بحران مالی جهانی، جبهۀ متحدی خواهند داشت


رهبران کشور های حاشیه بحر الکاهل بروز یکشنبه در لیما، پیرو نشست سران شانرا بپایان رسانیدند.

آنها تعهد نمودند که جبهۀ متحدی را در مبارزه با بحران مالی جهانی حفظ کنند.

۲۱ رهبر بروز شنبه در کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا بحر الکاهل (ایپک) وعده نمودند که برای یکسال از ایجاد موانع در برابر تجارت بین المللی خود داری خواهند کرد.

اعضای ایپک همچنان وعده نمود تا برای احیای مجدد مذاکرات تجارت جهانی ایکه در ماه جولای به بن بست روبرو شد، کار نمایند.

ایپک که مسئول نیمی از تحرک تجارت جهانی شمرده میشود، خواهان یک سازماندهی مجدد موسسات مالی جهانی گردید که تأییدی است از نظریات ارائه شده در جلسۀ سران بیست کشور متمول جهان که اخیراً در واشنگتن برگزار گردید.

این کنفرانس آخرین شرکت رئیس جمهور بوش در نشست سران، قبل از ترک پست ریاست جمهوری میباشد.

وی طی بیانیه ای بروز شنبه گفت نیروی اصلی رشد اقتصاد سه چیز است: بازار های آزاد، تجارت آزاد و مردم آزاد.

XS
SM
MD
LG