لینک های دسترسی

انتخابات پارلمانی بنگله دیش به تعویق افتاد


رئیس کمیسیون انتخاباتی بنگله دیش میگوید انتخابات پارلمانی آنکشور که از دیر زمان انتظار آن میرفت، یازده روز بعد تر از تاریخ موعد آن، بتاریخ ۲۹ ام دسمبر دایر خواهد شد.

شمس الهدیف کمیشنر عالی انتخابات کشور بدنبال مذاکرات با نماینده گان احزاب عمدۀ سیاسی در آنکشور، امروز یکشنبه تاریخ انتخابات را اعلان نمود.

ضرب الاجل ثبت نامزدی نیز الی ۳۰ ام نومبر به تعویق افتاد.

حزب ملی گرای بنگله دیش یا بی ان پی برهبرای خالده ضی صدر اعظم سابق کشور قبلاً گفته است که آن حزب تنها در صورتی در انتخابات اشتراک خواهد کرد که انتخابات به تعویق انداخته شود.

عوامی لیگ حزب عمدۀ دیگر با تاریخ مجوزه توافق نموده است.

هر دو حزب از حکومت موقت تحت حمایت اردو خواسته اند که قبل از راه اندازی انتخابات حالت اضطرار را که ازیکسال بدینسو در کشور نافذ است، رفع نماید.

در نظر است با برگزاری انتخابات حاکمیت دموکراتیک نزدیک به دوسال بعد از مداخلۀ اردو برای پایان بخشیدن خشونت میان طرفداران دو حزب رقیب به کشور برگردد.

XS
SM
MD
LG