لینک های دسترسی

آغاز مرحلۀ دوم رای دهی در کشمیر تحت کنترول هند


هزاران عسکر هندی در حالی در خیابان های کشمیر تحت کنترول هند گزمه مینمودند که مراکز رای دهی برای مرحلۀ دومی انتخابات ایالتی در منطقه باز گردید.

رای دهی امروز یکشنبه در میان افزایش تنش های ناشی از تیر اندازی پولیس بر دو مظاهره کنندۀ مسلمان بشمول یک پسر خوردسال، در منطقه برگزار میگردد.

رهبران جدایی طلب مسلمان خواهان تحریم رای دهی شده و میگویند آنها کنترول هند را در منطقه تحکیم خواهند بخشید.

چندین رهبر جدایی طلب بخاطر اشتراک در مظاهرات علیه انتخابات دستگیر شدند.

این انتخابات در هفت مرحله برگزار میشود تا مقامات بتوانند در جریان رای دهی هر منطقه، عملیات وسیعی امنیتی را براه باندازند.

آخرین مرحلۀ انتخابات در نظر است بتاریخ ۲۴ ام دسمبر براه انداخته شود.

کشمیر تحت کنترول هند از ماه جولای بدینسو تحت اداره مستقیم حکومت فدرال است طوریکه حکومت ایالتی جمو و کشمیر بدنبال یک سلسله مظاهرات خشونت بار بر سر یک توافقنامه انتقال زمین به یک مقبرۀ هندو ها، استعفاء نمود.

XS
SM
MD
LG