لینک های دسترسی

هیات حقیقت یابی شورایی امنیت - گذارش بیطرفانه از وضعیت کنونی افغانستان


جبهه ملی افغانستان از هیات حقیقت یاب شورایی امنیت سازمان ملل متحد میخواهد در مورد وضعیت کنونی افغانستان، یک گذارش مکمل و کاملا بیطرفانه تهیه نماید.

برهان الدین ربانی، رییس جبهه ملی به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت امید است در این تحقیق، با احزاب سیاسی و اعضای پارلمان نیز دیداری صورت گیرد.

به گفته وی هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد باید مشکلات اقتصادی مردم، موضوع هلاکت افراد بیگناه، افزایش فساد اداری وک ند بودن روند بازسازی را مورد بررسی قرار دهد.

وی هیات های گذشته را به عدم بی طرفی متهم نموده گفت آنها تنها با اراکین دولتی دیدار نموده اند.

ریس جبهه ملی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت این جبهه به عنوان مخالف سیاسی حکومت، نامزد مستقل خواهد داشت که در زمانش اعلان خواهد شد.

وی حمایت جبهه ملی را از نامزدی علی احمد جلالی، وزیر اسبق داخله، رد نمود.

آقای ربانی همچنان گفت اعضایی جبهه با اعضایی حزب دموکرات امریکا، به صورت دوامدار در صحبت بوده و در تلاش است با مقامات حکومت جدید آنکشور دیدار و گفتگو داشته باشد.

همچنان، بعد از آنکه حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان، خواستار هماهنگی امریکا با حکومت افغانستان در امور اعزام عساکر بیشتر به این کشور گردید، روز یکشنبه سخنگوی نیروهای اتلاف در یک نشست خبری مشترک در وزارت دفاع افغانستان از رسیدن یک لوای سه هزار نفری عساکر امریکایی خبر داد.

این عساکر در سرحدات جنوبی افغانستان جابجا میگردند.

در همین حال جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از کشور های تمویل کننده اردوی ملی افغانستان، خواست تا قوای هوایی افغانستان را تقویه نمایند. نیروی هوایی افغانستان به گفته او، با مشکلات زیادی، روبرو است.

XS
SM
MD
LG