لینک های دسترسی

پلان ها و مذاکرات، برای اعزام قوای بیشتر به افغانستان


Press TVدر مورد مسافرت رابرت گیتس، وزیردفاع ایالات به کانادا، جهت شرکت در یک جسله ناتو برای تزئید قواه در افغانستان:

گیتس به وزرای دفاع کانادا، بریتانیا، آسترالیا، ایستونیا، رومانیه، دنمارک و هالند، بر تعبیه لوای تازه عسکری در افغانستان در شروع سال بعد، مذاکره خواهد کرد.

رابرت گیتس همچنان از همپایه گانش تقاضا خواهد کرد تطبیق تعهداتی را تضمین کنند که آنها در جلسه قبلی ناتو در بودا پست سپرده بودند.

اداره رئیس جمهور بش پلانهائی را برای اعزام ۳۵۰۰ عسکر بحریه این کشور به افغانستان تا قبل از ختم سال جاری وضع کرده و تصمیم دارد بدنبال آن، لوای حدود ۵۰۰۰ عسکر را در اوایل سال ۲۰۰۹ به افغانستان ارسال کند. و امکان دارد ظرف آن سال، تا سه لوای دیگر به افغانستان فرستاده شود.

Press TV گفته است در حال حاضر در افغانستان، ناتو رهبری تقرییاً ۵۱٫۰۰۰ عسکر قوی امنیتی را بدوش داشته و حدود ۲۰٫۰۰۰ عسکر اضافی، تحت امر قوماندانی ایالات متحده فعالیت دارند.

Times online بریتاینا گفته است وزارت دقاع ایالات متحده از بریتانیا میخواهد عساکری را که از عراق خارج میسازد، برای تقویه مجدد قوای ناتوی به افغانستان ارسال دارد.

جیوف موریل ، سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا میگوید: "ایالات متحده هزار ها عسکر اضافی اش را به افغانستان می فرستد و از سایر متحدین متوقع است عین کار را کنند."

منبع میگوید وزارت دفاع ایالات متحده در نظر دارد علاوه بر ۳۳٫۰۰۰ عسکر موجوده امریکا در افغانستان، ۱۵ تا ۲۰٫۰۰۰ هزار اضافی را به آن کشور بفرستد.

براک اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده وعده داده است که جنگ درافغانستان را اولویت اداره جدید خود خواهد ساخت و تصمیم دارد جهت مبارزه علیه شورشیان طالبان میزان عساکر ایالات متحده را در افغانستان زیاد سازد.

بریتانیا اصرار دارد عساکر ۸٫۰۰۰ نفری آن کشور در ولایت متشنج هلمند افغانستان گسترش یافته و اما وزارت دفاع ایالات متحده میگوید با ختم وظیفه حدود ۴٫۰۰۰ عسکر برتانوی در عراق، ارسال عساکر بیشتر برتانوی را به افغانستنان اجازه خواهد داد.

XS
SM
MD
LG