لینک های دسترسی

بیش از ۵ ملیون افغان به کشور شان بازگشنه اند - آنان در چه وضعی قرار دارند؟


بیش از ۵ ملیون مهاجر افغان از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تا به حال به کشورشان عودت نموده اند.

ولی در حالیکه خشونت ها در کشور بیشتر میشود، مامورین برای تجدید برگشت کننده گان تازه به مشکل مواجه شده اند.

در پوسته سرحدی تورخم در شرق افغانستان، مهاجرین بعد از سالها به کشور شان بر میگردند بعضی ها حتی به ده ها سال را در هجرت در پاکستان زندگی نموده اند.

آنان از سرحد به کمپ های که در نقاط مختلف افغانستان تاسیس شده است منتقل میشوند که در آنجا ملل متحد غذا، ادویه و یک مقدار پول نقد را برایشان مهیا میسازد.

بعد از آن این عودت کننده گان سعی میکنند بخانه های خود که سالها قبل رها نموده بودند، برگردند.

از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، قراریکه گفته شد، ۵ ملیون مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشته و همین راه را پیموده اند ولی نزدیک به یک پنجم قسمت از آنان هنوز هم در جستجوی یک سرپناه دایمی اند.

این افراد در کمپ های موقتی زندگی میکنند و در انتظار اند تا باز هم یک زمستان سخت دیگر را سپری نمایند.

خانمی میگوید: "اولاد های من این توته های نان را با گدایی جمع میکنند. ما آرد و یا نان نداریم. ما هیچ چیزی نداریم."

افزایش خشونت ها در افغانستان و تاثیر آن روی اقتصاد کشور، میزان برگشت مهاجرین را کاهش داده است. تقریباً ۱ عشاریه ۲ ملیون مهاجر افغان سال بعد از سقوط طالبان به افغانستان عودت نمودند.

امسال انتظار میرود ۲۸۰ هزار مهاجر به کشور شان برگردند.

در کمپی که در شمال کابل واقع است، خانواده های زندگی میکنند که دو سال کمک حکومت را برای مسکن دریافت داشته اند.

مامورین ملل متحد و نمایندگان ایالات متحده، پاکستان و ایران در هفته جاری تعهد نمودند تا برای کمک به مسکن گزینی مجدد، ملیون ها افغان های که هنوز هم یا در خارج هستند و یا در افغانستان بیجا شده اند، مساعی شانرا بیشتر سازند.

انتونیو گوتیرس کمیشنر عالی دفتر مهاجرین ملل متحد میگوید عودت کننده گان جدید، با مشکلات بیشتری نسبت به کسانیکه قبلاً برگشته اند، مواجه اند.

"مشخصات و تعداد مهاجرینی که در کشور های که در آن پناهنده شده اند، تغیر نموده است. اکثریت حالا در شهر ها زندگی میکنند. نیمی از آنان در خارج از کشور آبایی شان متولد شده اند. برگشت به یک قریه دورافتاده و بیک شیوه زندگی ناشناس، برای نسل جوانتر امکان پذیر نیست."

در هفته جاری، مامورین کشور های ایران و پاکستان تعهد نمودند که اجبارا مهاجرین افغان را اخراج نکنند. آنها برایشان اجازه میدهند تا به کشور شان بصورت داوطلبانه برگشت نمایند.

برای آنعده از افغانهای که به کشور شان عودت نموده اند و هنوز خانه و مسکن ندارند، از دولت انتظارات زیادی دارند. آنچه آنان تقاضا دارند آنست تا حکومت برایشان در منطقه اقامت شان خانه داده و زمینه کار را مساعد بسازد.

XS
SM
MD
LG