لینک های دسترسی

اتحادیه اروپا - تقاضای ۲۶۰ ملیارد دالر، برای بهبودی اقتصاد


اتحادیه اروپا از دول عضو اتحادیه تقاضا دارد یک مجموع ۲۶۰ ملیارد دالری تحرک اقتصادی را تصویب کنند.

هوزی مانویل بارو سو، رئیس کمسیون اروپائی ضمن اشا این پلان، بروز چهارشنبه در بروکسل، از کشور های عضو اتحادیه اروپا تقاضا نمود که مساعی شان را برای بهبود اقتصاد هم آهنگ سازند.

پیشنهاد ها شامل تمدید کمک های رفاه عامه، کاهش مالیات، و مبلغ شش ملیارد و پنجصد ملیون دالر کمک به صنایع موتر سازی است.

در عین حال، گوردن برون، صدر اعظم برتانیه روز چهارشنبه گفت، برتانیه در ماه اپریل میزبان جلسه آینده کشور های عمده صنعتی، موسوم به جی ۲۰ خواهد بود.

آقای برون گفت، وی قبلا با براک اوباما، رئیس جمهور منتخب امریکا صحبت کرده و او تائید نموده است که در جلسه سران اشتراک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG