لینک های دسترسی

اقتصاد کشور های صنعتی جهان 'شاهد بد ترین نزول خواهد بود'


سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی مستقر در پاریس که از ۳۰ کشور نمایندگی مینماید، میگوید اقتصاد کشورهای صنعتی جهان در سال آینده، شاهد بد ترین نزول در ۲۵ سال گذشته خواهد بود.

این سازمان پیشبینی میکند که در کشورهای عضو این سازمان، تعداد بیکاران در دو سال آینده به بیش از هشت ملیون نفر خواهد رسید.

در گزارشی که ازجانب این سازمان نشر گردیده است پیشبینی میشود که نزول رشد اقتصادی تا اخر سال آینده به همین منوال دوام خواهد نمود.

کلاس شمت-هیبل، متخصص اقتصاد در سازمان مذکور میگوید وضع اقتصادی بطور کلی، بشمول ایالات متحده، قابل تشویش است.

گزارش این سازمان در زمانی بنشر رسید که تعدادی از کشورها، بشمول چندین کشور اتحادیۀ اروپائی اعلان نموده اند که با رکود اقتصادی مواجه شده اند.

قرار پیشبینی، در سال آینده در کشورهای اروپائی ازرش یورو صفر عشاریه شش فیصد پائین خواهد آمد.

قرار پیشبینی های این گزارش، برتانیه، هنگری، آیسلند، آیرلند، لکزمبورگ، هسپانیه و ترکیه از نزول اقتصادی، بیشترین صدمه را متقبل خواهند شد.

در عین حال، کشورهای چون چین که تازه بصوب صنعتی شدن میروند، نیز ازین حالت مستثنی نبوده و اقتصاد آنها نیز بطی خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG