لینک های دسترسی

وزیر خارجۀ اسرائیل خواستار استعفی فوری ایهود اولمرت شده است


تزیپی لڤنی، وزیر خارجۀ اسرائیل از ایهود اولمرت، صدراعظم مؤقت تقاضا کرده است تا فوراً استعفی بدهد.

لڤنی که بحیث رهبر ائتلاف حزب کدیمه جانشین آقای اولمرت شد امروز، یک روز بعد از آن خواستار استعفی او شد که مدعی العموم اسرائیل گفت اتهام بر صدر اعظم مبنی یکی از قضایای فساد اداری، را تحت غور قرار داده است.

دفتر آقای اولمرت تقاضا برای استعفی را رد کرده گفت، او قبلاً بخاطر این ادعا های بی اساس، رسماً استعفی داده است.

او تا وقت انتخابات مجوزۀ ماۀ فبروری بحیث صدر اعظم سر پرست ایفای وظیفه میکند.

این قضیه به ادعا هایی ارتباط دارد که آقای اولمرت با رابطه بمسافرت های خود از سازمان های مختلف بطور غیر قانونی پول بدست آورده بود.

آقای اولمرت شاید با اتهامات تقلب، ارتشا و عدم پرداخت مالیات مقابل گردد.

XS
SM
MD
LG