لینک های دسترسی

منموهن سنگه: عاملین حملات در مومبای، احتمالاً در خارج هند پایگاه دارند


صدر اعظم هند میگوید حملات دهشت افگنی در ممبئی، مرکز مالی هند، توسط تندورانی بعمل آمده است که در بیرون از کشور پایگاه دارند.

در عین زمان، کوماندو ها، تعدادی از کسانی را که در هوتل های مجلل تاج محل و اوبرای گروگان گرفته شده بودند، نجات داده اند.

این دو هوتل مورد تهاجم افراد شدیداً مسلح قرار گرفته بود. یک تعداد نا معلوم هنوز هم گروگان میباشند.

چندین خارجی در بین یکصد و یک نفر کشته و بیش از سه صد نفری هستند که زخمی شده اند.

کوماندو ها و عساکر بعد از عملیاتی که تمام روز را در بر گرفت، تعدادی از مردمانیکه را در این دو هوتل قید مانده بودند، بیرون کشیده اند.

امروز تیم های کوماندو عملیاتی را در سه موقعیت مختلف براه انداختند: در دو هوتل مجلل تاج محل و اوبرای و بر یک مرکز یهودیان که در آواخر دیشب در محاصرۀ دهشت افگنان قرار گرفت.

انفجارات و گلوله باری، در حالیکه قوای امنیتی بر این محلات هجوم برد، تمام روز بگوش میرسید.

افراد مسلح هنوز هم گفته میشود که تعدادی را در هوتل تاج گروگان گرفته اند. در آن تعداد، خارجیان نیز شامل هستند.

مامورین میگویند یک برتانوی، یک آسترالیائی و یک جاپانی در جملۀ کسانی اند که درین حملات کشته شده اند.

منموهن سنگه، صدر اعظم هند در خطابۀ به ملت هند گفت، حمله کنندگان اهداف مشهوری را انتخاب کرده و بلا تفریق به گلوله باری پرداخته و خارجیان را بقتل رسانیدند - تا سراسیمگی ایجاد کنند.

"معلوم است گروهی که حملات را براه انداخت، در خارج مملکت پایگاه دارد. و با یک عزم و اراده آمده است تا سراسیمگی و هرج و مرجی را در مرکز مالی این کشور ایجاد نماید. ما شدید ترین تدابیر ممکنه را برای جلو گیری از تکرار چنین حملات اتخاذ خواهیم کرد:"

وی به کشور های همسایه که برای تندروان پناه گاه مصؤن فراهم میسازند، هشدار داده و گفت اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنند، درین قست بهائی خواهند پرداخت.

عملیات برای از بین بردن دهشت افگنان تا شام دوام داشته و رای، آمر پولیس ممبئی، به تلویزیون محلی گفت عملیات شدیدی براه انداخته اند.

"هر جائیکه این دهشت افگنان باشند، ما یا آنها را زنده گرفتارخواهیم کرد و یا آنها را خواهیم کشت. لذا قوای ما کاملاً آماده هستند که آنها را یا بکشند و یا گرفتار کنند."

معلومات در بارۀ اینکه چه تعداد دهشت افگن درین حمله دخیل بوده اند، اندک است. مقامات میگویند چندین نفر آنها کشته شده اند.

این افراد که شدیداً مسلح بودند، ظاهراً از طریق بحر وارد ممبئی شده اند و یک سلسله حملات منسجم را شام چهار شنبه بر ده محل بشمول هوتلها، شفاخانه ها و مرکز یهودیان، یک رستوران و یک ایستگاه خط آهن براه انداختند.

مرکز مالی هند امروز پنجشنبه مسدود بود و مقامات به این حملۀ متهورانۀ دهشت افگنی در آنکشور رسیدگی میکنند.

بازار اسهام نیز مسدود بود و چندین پرواز طیاره فسخ گردید. ممبی شاهد حملات دهشت افگنی در گذشته نیز بوده است.

در سال ۲۰۰۶ انفجارات بم که مسافرین قطار آهن را هدف قرار داد، ۱۸۶ نفر را به هلاکت رسانید. ولی این اولین باریست که تندروان مشخصاً خارجیان را هدف قرار داده اند.

همچنان، طی اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی، ریس جمهور آنکشور، حمله تروریستی در شهر ممبی هند را به شدت محکوم کرد.

ریس جمهور افغانستان ضمن اظهار تاسف میگوید: دهشت افگنی، دشمن بی رحمی است که تمام بشریت را تهدید کرده و جنوب آسیا را به چالش کشیده است.

رئیس جمهور افغانستان تصریح کرده است که برای مقابله با این مشکل مشترک که افغانستان و هند از آن رنج می برند، همکاری و هماهنگی میان کشور های منطقه باید در تمام ابعاد، تشدید و تسریع گردد.

XS
SM
MD
LG