لینک های دسترسی

پیش بینی میشود در زمستان امسال، جنگ با شورشیان، در لوگر و وردک افزایش خواهد یافت


روز نامه واشنگتن پوست در گزارشی از کابل می نویسد صد ها عسکر به ولایات افغانستان که در آن قوای غربی کمتر است، اعزام خواهد شد.

روز نامه مینویسد، در حالیکه ایالات متحده و ناتو کوشش دارند از شورش فزاینده در مجاورت پایتخت، جلو گیری کنند، قوماندان اردوی امریکا در شرق افغانستان میگوید در نظر دارد صد ها عسکر را به ولایات نا آرام که در جنوب کابل موقعیت دارند، و معمولا فاقد قوای غربی اند، اعزام میدارد.

روز نامه از جنرال جفری شلا سر، قوماندان فرقه هوائی، نقل میکند که یک بخش تخمینا ۳۵۰۰ عسکر اضافی امریکایی که انتظار میرود در ماه جنوری وارد افغانستان شود، در ولایات وردک و لوگر تعبیه خواهد شد.

روز نامه خاطر نشان میسازد که این دو ولایت هیچ کدام مرکز فعالیت عمده نظامی امریکا و ناتو نبوده اند. این ولایات مستقیما در مجاورت کابل قرار داشته و محل راه های مهم ترانزیتی میباشند.

جنرال شلای سر در مقر خود در پایگاه بگرام، گفت وی پیش بینی میکند که در زمستان امسال تصادمات با شورشیان در لوگر و وردک افزایش خواهد یافت، و اما با موفقیت مزید قوای ائتلاف و افغان در جدا ساختن دشمن از مردم، و استحکام دست آورد ها، خشونت ها کاهش میابند.

روز نامه واشنگنن پوست خاطر نشان میسازد که رهبران نظامی ناتو و امریکا پیوسته گفته اند که قوای غربی در افغانستان کافی نیست و برای از بین بردن جایگاه های مصئون شورشیان، به عساکر بیشتر ضرورت است.

روز نامه به ادامه می نویسد که جنگجویان و شورشیان در ولایات وردک و لوگر، که با گلبدین حکمتیار و جلال الدین حقانی متحد اند، از عدم حضور عساکر غربی در مناطق کوهستانی بهره برداری کرده و آنجا را به سنگر تندروان تبدیل کرده اند.

ضمنا، روز نامه وال ستریت ژورنال از واشنگتن از قول یک قوماندان ارشد امریکا گزارش میدهد که القاعده اکنون توجه خود را به پاکستان معطوف داشته است.

روز نامه از قول قوماندان نظامی ارشد امریکا به ادامه می نویسد: اکنون پاکستان، مرکز توجه القاعده قرار گرفته و این گروه دهشت افگن فعالیت های خود را برای بی ثبات ساختن آنکشور که با اسلحه ذروی مجهز است، تشدید بخشیده است.

روز نامه وال ستریت ژورنال از قول جنرال جیمز کانوی، امر قوای پیاده بحری و عضو ریاست ارکان حرب امریکا در یک مصاحبه گفته است، آنها، ستراتیژی شان را تغیر داده اند و توجه شان اکنون بسوی پاکستان است نه بسوی افغانستان - زیرا پاکستان وسیله نزدیک ارتباطی با دهشت افگنی و اسلحه ذروی است.

به اساس گزارش روز نامه وال سترایت ژورنال، جنرال کانوی همچنان ضمن ارزیالی اوضاع در افغانستان گفت، طالبان یک شبکه قومانده و کنترول ابتدائی را بوجود اورده اند که رهبری آن گروه را قادر میسازد که حملات در سر تا سر کشور را راهنمائی کند.

روز نامه وال ستریت ژورنال خاطر نشان میسازد که هفت سال از جنگ در افغانستان سپری شده است و طالبان شورشی، حملات علیه قوای امریکا و ناتو، یک امر روزانه است.

هر ماه نسبت به عراق عساکر بیشتر امریکا، در افغانستان کشته میشود و تلفات افراد ملکی افغان بلند میرود. مامورین استخباراتی میگویند، تندروان خارجی که زمانی روانه عراق میشدند، اکنون به افغانستان میروند و اسلحه و بم های پیشرفته به با خود میآورند.

XS
SM
MD
LG