لینک های دسترسی

صدراعظم تایلند میگوید مذاکرات به بحران خاتمه میدهد.


سومچای وونگ ساوات، صدراعظم تایلند میگوید قوای امنیتی بمنظور خاتمه بخشیدن به بحران ناشی از اشغال دو میدان هوائی بنگکاک توسط احتجاج کنندگان، از وسایل مسالمت آمیز استفاده خواهد شد.

آقای سوم چای امروز طی یک بیانیۀ تلویزیونی گفت که مقامات از مذاکره و سایر وسایل مناسب اوضاع استفاده خواهند کرد. او از جنرال پچاراوات وونگ ساوات، قوماندان قوای پولیس که قبلاً برکنار شده بود، ذکری بعمل نیاورد.

پولیس ضد شورش امروز در اطراف میدان هوائی بین المللی جمع شد ولی علیۀ احتجاج کنندگان تحت رهبری اتحاد مردم برای دیموکراسی اقدامی نکرد.

در عین زمان حکومات در سراسر جهان ترتیباتی را روی دست گرفته اند تا طیاراتی به تایلند فرستاده و اتباع و شهروندان شان را که در تایلند گیر مانده اند، باوطان شان بازگردانند. بعضی ازانها از میدان های هوائی نظامی تایلند پرواز خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG