لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان در تایلند از دومین محل تفتیش میدان هوائی اخراج کردند.


احتجاج کنندگان مخالف حکومت در تایلند امروز در حالی بر دومین محل تفتیش پولیس در خارج میدان هوائی عمدۀ بنگکاک حمله کردند که تقویۀ پولیس بیم یک مقابلۀ خشونت بار را بوجود آورد.

در حدود ۱۵۰ تن از افراد پولیس ضد شورش وقتی محل تفتیش را ترک کردند که احتجاج کنندگان مسلح بمیله های فلزی در حالیکه پتاقی ها را پرتاب میکردند بر مواضع آنها در نزدیک میدان هوائی بین المللی سوڤانا بهومی بنگکاک حمله کردند.

قبلاً در حدود یک هزار تن از احتجاج کنندگان طی یک مقابله که بدون خشونت خاتمه یافت پولیس را مجبور ساختند، یک محل تفتیش دیگر را ترک کند.

در حدود دو هزار فرد پولیس بحمایت عساکر که بعضی ازانها تفنگ هایM-16 را حمل میکردند، میدان هوائی را که اتحادیۀ مردم برای دیموکراسی اشغال کرده و عملیات آنرا از روز پنجشنبه باینطرف متوقف ساخته، محاصره نموده اند.

مقامات تایلندی میگویند میدان هوائی حد اقل تا شام دوشنبه مسدود خواهد بود.

این اشغال و محاصرۀ میدان هوائی از وقت آغاز آن تا ۳۰ هزار مسافر را در قید نگهداشته است و تهدید میکند که صنعت سیاحت تایلند را در ماه های آینده به پیمانۀ دو ملیارد دالر خساره مند سازد.

بعضی از شرکت های هوائی استفاده از میدان هوائی قوای بحریه را در اوتاپاو، در جنوب بنگکاک، آغاز کرده اند، اما یک تعداد فوق العادۀ زیاد مردم، خارج توان پایگاه، که خواستار خروج ازان کشور هستند به پایگاه مراجعه کرده اند.

XS
SM
MD
LG