لینک های دسترسی

رهبر مخالفین حکومت صومالیه خواستار عساکر اتحادیۀ افریقائی شد.


یک رهبر مخالفین حکومت صومالیه از اتحادیۀ افریقائی تقاضا کرده تا بمنظور کمک در ثبات بخشیدن به کشورش عسکر بفرستد.

شیخ شریف شیخ احمد، رهبر اسلامیست های صومالیه میگوید اکنون که ایتیوپیا تصمیم گرفته عساکر خود را تا آخر سال جاری از صومالیه خارج کند، به عساکر اضافی ضرورت است.

او در محضر یک جلسۀ مقامات ارشد کشورهای افریقائی در کینیا گفت از عساکر اضافی استقبال خواهد شد.

در عین زمان، الشباب، یک گروۀ شورشی صومالیه امروز مسؤلیت یک حملۀ هاوان را بر یک محوطه در نزدیک مقدیشو مدعی شده که عساکر ایتیوپیائی ازان منحیث پایگاه استفاده میکند. تا بحال از خساراتی گزارش داده نشده است.

ایتیوپیا بمنظور پشتیبانی از حکومت بهره مند از حمایت کشورهای غربی صومالیه که طی دوسال با شورشیان اسلامیست در جنگ بوده، هزاران عسکر را به صومالیه اعزام کرد.

اتحادیۀ افریقا هم اکنون یک دستۀ کوچک عساکر حافظ صلح در صومالیه دارد.

XS
SM
MD
LG