لینک های دسترسی

تندروان تلاش خواهند کرد انتخابات عراق را 'برهم زنند'


نماینده ملل متحد در عراق هشدار میدهد که تندروان تلاش خواهند نمود تا انتخابات ولایتی آنکشور را که قرار است در اوایل سال آینده برگزار گردد، برهم بزنند.

ستافان دی مستورا، بروز یکشنبه به خبرنگاران گفت مامورین کوشش های را توقع میبرند که بقصد برهم زدن عملیۀ انتخابات، براه انداخته خواهد شد. وی در مورد جزییاتی بیشتری نداد، اما اظهار داشت که امنیت در عراق بهبود یافته است و اینکه کوشش تندوران ناکام خواهد شد.

دی میستورا همچنان اقداماتی را که جهت جلوگیری از جعل کاری در رای دهی در نظر گرفته شده است، اعلان نمود.

ماموریت ملل متحد در عراق و یک ادارۀ دیگر نزدیک به ۶۰ هزار ناظرین انتخاباتی را برای انتخابات ۳۱ ام جنوری تربیه نموده اند. مامورین امیدوار اند حد اقل ۲۰۰ هزار نفر در روز انتخابات برای تامین امنیت، موظف گردند.

XS
SM
MD
LG