لینک های دسترسی

حملات در ممبی و بررسی وضع بین هند و پاکستان


نیویارک تایمز مینوسد: حکومت پاکستان که از هر گونه عکس العمل هند بخاطر حملات در ممبی نگرانی دارد، بروز شنبه تاکید کرد که پاکستان در این واقعه دخالت ندارد، و تعهد سپرد که هرگاه ثابت شود تندروان مقیم پاکستان در حملات دست داشته اند، علیه آنها داخل اقدام خواهد شد.

نیویارک تایمز از قول شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در یک کانفرانس خبری گفت: "دستان ما پاک است و هر کتله و گروهی که در این حملات هولناک دست داشته باشد، حکومت پاکستان علیه آن دست بکار خواهد شد."

نیویارک تایمز گذارش میدهد که حکومت پاکستان، بعد از آنکه مامورین هند گفتند گروه تندرو لشکر طیبه، مسئول این حملات اند، جلسه کابینه اضطراری را دایر کرد.

چنین نوع اتهامات، بدنبال حمله بر پارلمان هند، ذریعه گروه تندرو Jaish e Muhamad در ۲۰۰۱ ، این دو کشور را در لبه جنگ قرار داد.

روز نامه میگوید هر چند آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان بروز شنبه خواستار آرامش مامورین امنیتی پاکستان شد، اما مامورین نظامی پاکستان هشدار داده ناند که هرگاه ضرورت بیافتد، واحد های عسکری را به سرحد با هند منتقل خواهند ساخت.

مامورین امنیتی پاکستان میگویند اگر اوضاع وخیم گردد، عساکر پاکستانی که درغرب پاکستان مستقر شده اند، ظرف ۷۲ ساعت، در مواضع شان تعبیه خواهند شد.

یک صاحب منصب پاکستانی گفته است "ما برای هر نوع واقعه احتمالی آمادگی داریم."

مامورین امنیتی همچنان گفته اند ”چنین اقدام از سوی پاکستان، احتمال دارد ایالات متحده را ناراحت سازد، زیرا منابع از جنگ علیه تندروان اسلامی در ساحات غربی همسرحد با افغانستان، به جای دیگر کشانبده میشود."

روزنامه نیویارک تایمز، میگوید حتی آقای قریشی، وزیر خارجه پاکستان گفته است وقوع جنگ با هند را نمی توان غیر محتمل شمرد.

او میگوید: "برای بهترین پیش آمد ها باید امید وار بود، و اما برای بدترین آن باید پلان سنجید."

روزنامه نیویارک تایمز، در یک مقاله دیگر، گفته است: حملات بر ممبی هند، نقش حساس ایالات متحده را در بین دو کشور رقیب، بخطر می اندازد.

روزنامه میگوید، در حالیکه این شواهد بیشتر میگردد که حملات منشه خود را از پاکستان میگیرد، اما پیکار شدید قوای ایالات متحده برای درهم کوبیدن تندروان در پاکستان، شاید مساعی برای باز داری هند از یک عکس العمل نظامی را پیچیده سازد. و این ممکن است به درگیری یک جنگ بین دو کشور با هم متخاصم، منجر گردد.

نیویارک تایمز میگوید، در دسمبر ۲۰۰۱هنگامیکه تندروان پاکستانی بر پارلمان هند حمله بردند و یا هم در تابستان سال جاری، تندوران مورد حمایت اداره استخبارات پاکستان، در جلو سفارت هند در کابل بمبی را منفجرساختند، اداره رئیس جمهور بش برای خموش ساختن آتش خشم دهلی جدید، از دیپلوماسی شدید کار گرفت.

روزنامه میگوید، اما این بار حکومت هند شاید پذیرای چنین نوع پیام از جانب امریکا نباشد. که این خود امید واری های اداره براک اوباما را برای ایجاد یک عکس العمل منطقوی در سرحد به مقابل تهدید القاعده و طالبان، از خط خارج و عقیم خواهد ساخت.

نیویارک تایمز مینگارد، من موهن سینگ صدر اعظم هند، از چند ماه بدین سو، تحت فشار فزاینده رقبای سیاسی خود در هند، بخاطر این تصامیم گذشته حکومت اش قرار داشت که بمقابل دهشت افگنی علیه هند از نیروی نظامی کار نگرفته و قتل های جمعی در ممبی، بدون عکس العمل نظامی هند، باقی مانده است."

نیویارک تایمز، مینوسد، مامورین در هند شاید خود را به در پیش گیری عکس العمل کنترول شده واشنگتن، مجبور نیابند.

نیویارک تایمز همچنان میگوید، قصر سفید موقف روشنی را در جهت توجیه حملات خود بر مناطق سرحدی پاکستان پذیرفته است و آن اینکه هرگاه یک کشور نتواند خود به یک معضله دهشت افگنی رسیدگی کند ایالات متحده این حق را بخود میدهد تا بطور یکجانبه دست به کار گردد.

با در نظر داشت موقف امریکا در مناطق سرحدی پاکستان، و اینک هرگاه روشن شود مسولین حملات در ممبی، در پاکستان تربیه و آموزش دیده اند، حتی اگر حکومت پاکستان درعملیات شان دست هم نداشته باشد، سوال میگردد که چه چیز باعث خواهد شد هند عین روش را اختبار نخواهد کرد؟

نیویارک تایمز میگوید، حتی اگر اداره بش بتواند از وخامت وضع بین هند و پاکستان جلوگیری کند، رئیس جمهور منتخب براک اوباما خود را بیش از پیش مجبور خواهد یافت، بین دو نیروی رقیب در منطقه، برای فراهم شدن زمینه همکاری و صلح، شدید تر کار نماید.

مشاورین براک اوباما چند روز اخیر را صرف نظارت فاجعه لخیر در ممبی نموده اند. دیده شود تا ۲۰ جنوری، روزیکه براک اوباما رسما ً ریس جمهور امریکا میشود، اوضاع در منطقه چگونه خواهد شد.

همچنان روزنامه The Wall Street Journal گفته است، روشن میگردد که پاکستان از اتحاد ایالات متحده، هند و افغانستان بیمناک شده و موافقه اتومی بین ایالات متحده و هند، بنوبه خود، به چنین ترس دامن میزند.

روزنامه نگاشته است که تحت زعامت رئیس جمهور بش، ایالات متحده روابط اش را با هند بهبود بخشید و دو کشور موافقه همکاری اتومی را در سال جاری تکمیل نمودند. و این البته در حالی بود که روابط بین ایالات متحده و پاکستان معتدل بوده و مامورین امریکائی از همکاری بهتر در جنگ بمقابل القاعده در اراضی بینظم و بی قانون در ساحات سرحدی پاکستان، یاد آوری میکردند.

به قول The Wall Street Journal مشکل برای واشنگتن این است که دو کشور هند و پاکستان، بین هم متخاصم باقی مانده اند و در حمله اخیر در ممبی، هند به سرعت انگشت انتقاد بسوی پاکستان دراز نموده است. ولی پاکستان ادعای هند را رد میکند.

و از جانب دیگر این هم روشن نیست که مسولین حملات در ممبی که هندی ها و غربی ها را هدف قرار دادند، آیا بطور خاص سعی داشتند هند را بخاطر گرم ساختن روابط آن با ایالات متحده جزا دهند؟ دهشت افگنی در هند، مسبت به همکاری اتومی ایالات متحده با هند، تاریخچه طویلتری دارد.

آقای اوباما، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود روابط نیک بین هند و پاکستان، و بین پاکستان و افغانستان، در تامین ثبات در آسیالی جنوبی، یک امر اساسی است.

روزنامه The Wall Street Journal از سخنان اوباما نقل قول کرده که گفته است، ایالات متحده باید در سعی برای واسطه شدن برای یک توافق صلح در بین اسلام آباد و دهلی جدید باید نقش جدی تری را ایفا کند."

XS
SM
MD
LG