لینک های دسترسی

حقوق بشر در مورد وضع زندانیان در افغانستان


بخش حقوق بشر ملل متحد در افغانستان، در مورد اوضاع کنونی زندان ها در افغانستان میگوید اکثر زندانیان، بدلیل جرایم خفیف توقیف شده و تاکنون بدون محکمه در این محابس بسر میبرند.

نورا نایلند، رئیس بخش حقوق بشر یوناما، طی کنفرانس خبری گفت اکثر زندانیان دو برابر مدت زمان لازم را در زندان سپری نموده اند. ولی باز هم دوسیه این عده هنوز هم حل نشده است.

وی اضافه کرد اسناد دو هزار زندانی مورد مطالعه قرار گرفته است، و در مورد وضع زندانیان زن نگرانی های بیشتری موجود است.

XS
SM
MD
LG