لینک های دسترسی

حمایت وزرای ناتو از تعبیۀ سیستم مدافع راکت امریکا در اروپا


وزرای خارجۀ ناتو، با وجود اعتراضات شدید روسیه، حمایت شانرا از پلانهای امریکا مبنی بر تعبیۀ سیستم دفاع راکت در اروپای مرکزی، تائید نمودند.

همۀ ۲۶ وزیر خارجۀ ناتو، طی جلسۀ در بروکسل، با نشر بیانیۀ امروز طرفداری شان را از تعبیۀ ده راکت در پولند و یک رادار، در جمهوری چک ابراز داشتند.

بیانیه، سپر دفاع راکت را منحیث قدم مهم در حفاظت کشور های غربی از تهدید راکتهای بلستیک دور برد، تعریف نمود.

روسیه میگوید این پلان، امنیت روسیه را تحت شعاع قرار خواهد داد.

ماسکو تهدید کرده است که اگر پلان مجوزۀ امریکا مبنی بر تعبیه این سیستم تطبیق شود، روسیه راکتهای برد کوتاه را در سرحد اتحادیۀ اروپایی مستقر خواهد ساخت.

ادارۀ بش میگوید، این سپر بخاطری طرح شده که متحدین و منافع امریکا را از حملات راکت بلستیک ایران حفاظت نماید.

از جانب دیگر، امروز چهارشنبه مقامات گرجستان از تصمیم ناتو مبنی بر تحکیم همکاری بین ناتو کشور شان استقبال نمودند.

XS
SM
MD
LG