لینک های دسترسی

۵۲ سال قبل از امروز در هنگری


۵۲ سال قبل از امروز در چهارم نومبر ۱۹۵۶ یک قیام خود جوش ملی ایکه ۱۲ قبل در هنگری آغاز یافته بود، بطور دردناکی توسط تانک ها و عساکر شوروی سرکوب گردید.

هزاران نفر درین فاجعه کشته و زخمی شدند و نزدیک به ربع یک ملیون از مردم هنگری، از کشور فرار نمودند. مشکل هنگری زمانی آغاز گردید که هزاران مظاهره چی به خیابان ها بر آمدند و خواهان یک سیستم سیاسی دموکراتیک و آزادی از مظالم شوروی گردیدند.

در پاسخ، مامورین حزب کمونیست، ایمر ناگی صدر اعظم سابقه را که بخاطر انتقاد هایش از پالیسی های استالین از حزب اخراج گردیده بود، بصفت صدر اعظم مقرر نمودند.

ناگی تلاش نمود ثبات را به کشور برگرداند و از شوروی های خواست تا عساکر شانرا از آنکشور اخراج نمایند. شوروی ها این کار را کردند، اما ناگی تلاش نمود که با از بین بردن حاکمیت یک حزبی، اغتشاش مردم هنگری را یک قدم پیشتر ببرد.

وی همچنان اعلان نمود که هنگری از پیمان وارسا که یک پیمان مشابه به ناتو بود، نیز بیرون میشود.

بتاریخ چهارم نومبر ۱۹۵۶ تانک های شوروی به بودا بست فرو ریخت تا این قیام ملی را یکبار و برای همیشه سرکوب کند. جنگهای مدهشی در خیابان ها در گرفت اما قدرت بزرگ شوروی در صحنه پیروز گردید.

ناگی اعلان نمود که اردوی آنکشور میجنگد و حکومت در قدرت است.

چند ساعت بعد از آن ناگی در سفارت یوگوسلاویا در بودا پست پناه گرفت اما بزودی دستگیر و دوسال بعد اعدام گردید. عدم اقدام در زمینه توسط ایالات متحده مردم هنگری را خشمگین ساخت.

رادیو صدای امریکا و بیاناتی دوایت ایزنهاور رئیس جمهور و جان فاستر دلس وزیر خارجۀ وقت ایالات متحده در همان اواخر گفته بود که ایالات متحده از آزادی مردمان در بند کشور های کمونیستی حمایت میکند.

با اینحال در حالیکه تانک های شوروی مظاهره چیان را زیر پا نمود، ایالات متحده امریکا فراتر از انتشار بیانیه های همدردی با رنج این مردم کار دیگر نکرد.

XS
SM
MD
LG