لینک های دسترسی

اعضای کانگرس و رئیس جمهور توافق نجات شرکت های موتر سازی را مورد بحث قرار میدهند.


قصر سفید میگوید با رهبران کانگرس در مورد توافقی که مانع ورشکست شدن صنعت موتر سازی ایالات متحده میشود، مذاکرات مثمری داشته است.

اما دینا پرینو، سخنگوی قصر سفید امروز طی بیانیه ای گفت پولی نباید تادیه گردد، مگر اینکه شانس خوبی وجود داشته باشد که مالیه دهندگان پول خود را دوباره بدست میاورند.

کارمندان دفاتر اعضای کانگرس دیشب گفتند که توافق مورد بحث به سه شرکت بزرگ موتر سازی یعنی جنرل موترز، فورد و کرایسلر ۱۵ تا ۱۷ ملیارد دالر قرضه اعطا میکند.

آنها میگویند این مبلغ برای حد اقل سه ماه عملیات این شرکت ها کافیست و از طریق پروگرام چندین ملیارد دالری ای تمویل میشود که بمنظور کمک به تولید موترهای کم مصرف ایجاد گردیده است.

این کارمندان میگویند جزئیات این پلان که همچنان ازان نظارت قابل ملاحظه صورت خواهد گرفت، زیر کار است. اما اعضای کانگرس میگویند انتظار دارند هفتۀ آینده روی آن رای گیری نمایند.

XS
SM
MD
LG