لینک های دسترسی

بم گزاری در شمال غرب پاکستان ۲۷ نفر را هلاک ساخت.


مقامات در پاکستان میگویند عملۀ نجات امروز در پشاور، شش جسد دیگر را در زیر مخروبه های ناشی از انفجار بمی که در یک موتر تعبیه شده بود، کشف کرده و تعداد تلفات را به ۲۷ نفر بلند بردند.

مقامات پاکستانی میگویند بعضی از اجساد به اندازه ای سوخته بود که هویت شان قابل تشخیص نیست، اما آنها میگویند که قربانیان این انفجار روز جمعه شامل اطفال بود.

این حمله در نزدیک یک مسجد شیعیان و یک مارکیت مزدحم رخ داد که کوچه های تنگ و تماشاچیان مانع رسیدن فوری عملۀ نجات بمقتولین گردید.

حاجی غلام علی رئیس بلدیۀ پشاور به صدای امریکا گفت کار نجات مشکل بود. او میگوید تحقیق کنندگان هنوز کوشش میکنند مسؤلین حمله را معلوم کنند.

حیدرخان هوتی رئیس حکومت ولایت سرحد شمال غربی میگوید قوای خارجی شاید مسؤل باشد که اشاره به هند است.

XS
SM
MD
LG