لینک های دسترسی

نیویارک تایمز : عساکر تازه امریکایی در نزدیک کابل مستقر خواهند شد


روزنامۀ نیویارک تایمز مینوسد قوماندان های امریکائی در افغانستان میگویند اکثریت عساکر اضافی ایالات متحده که در اوائل سال آینده به افغانستان مواصلت میکند، در نزدیک کابل مستقر خواهد شد.

بقول روزنامه این نشان میدهد که جنگ افغانستان چه اندازه خطرناک گردیده است.

این اولین بار است که یک تعداد زیاد عساکر در جنوب کابل مستقر میگردند، تصمیمی که نشان دهندۀ نگرانی صاحب منصبان نظامی، دپلومات ها و مامورین حکومت افغانستان در مورد آسیب پذیری روزافزون پایتخت و مناطق اطراف آن میباشد.

نیویارک تایمز مینویسد برای حکومت آیندۀ اوباما اولویت این خواهد بود که ارزیابی نماید خطر بیشتر چه خواهد بود: خروج سریع عساکر از عراق که هنوز باثبات نشده است و یا عدم تقویۀ عساکر افغانستان بزودی ممکن - در حالتیکه وضع امنیتی در افغانستان رو به خرابی است؟

دگروال نیلسن گرین، سخنگوی واحدهای امریکائی در شرق افغانستان بروز نامۀ نیویارک تایمز گفت قوای جدید که حاوی بین ۳۵۰۰ تا چهار هزار عسکر است در ولایات لوگر و وردگ مستقر خواهند شد.

یک لوای این قوا بمناطق سرحدی فرستاده میشود که در سال جاری شاهد شدید ترین جنگ ها بوده است.

روزنامۀ نیویارک تایمز نوشته که بیش از ۲۰ هزار عسکر بقوای ایالات متحده در افغانستان اضافه خواهد شد، ولی اعزام این عساکر جدید از عراق به افغانستان ظرف یک سال تا یک و نیم سال آینده صورت خواهد گرفت.

این بدان معنی است که در مناطقی که شورش بشدت جریان دارد بصورت فوری عساکر اضافی اعزام نخواهد شد.

روزنامه مینویسد این هم چنان بدان معنی است که هدف عمدۀ فوری سوقیات این عساکر تقویۀ مناطق نزدیک سرحد افغانستان که قوماندان های ایالات متحده و رئیس جمهور افغانستان سفارش کرده اند، نمی باشد.

روزنامۀ نیویارک تایمز نوشته که در حال حاضر ۶۲ هزار عسکر خارجی در افغانستان مستقر است که ۳۲ هزار آن عساکر امریکائی میباشد و اگر تقاضای جنرال مکرنن برآورده شود، تعداد عساکر امریکائی در افغانستان از ۳۲ هزار به ۵۸ هزار نفر بلند خواهد رفت.

ایالات متحده و ناتو امید وار اند تا تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان را از ۷۰ هزار به ۱۳۴ هزار نفر بلند ببرند.

و روزنامۀ «زمان» ترکیه در شمارۀ روز جمعۀ خود نوشته است که بقول سخنگوی وزارت خارجۀ ترکیه عبدالرشید دوستم، جنگ سالار سابق افغانستان مدتی است که در ترکیه اقامت دارد. اما او نگفت که آیا دوستم نظر بتوافقی که با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نموده به ترکیه سفر کرده است یا نه.

روزنامۀ وطن بروز پنجشنبه گزارش داد که دوستم در اوائل هفتۀ گذشته توسط طیاره به ترکیه مواصلت کرد تا در آن کشور در تبعید زندگی نماید.

گزارش حاکی بود که دوستم بروز سه شنبه توسط طیارۀ خصوصی ای که بابه جان، وزیر خارجۀ ترکیه فراهم کرده بود، از کابل عزیمت کرد.

روزنامۀ زمان نوشته که فامیل دوستم برای سالها در انقره زندگی کرده است.

سخنگوی وزارت خارجۀ ترکیه گفته که دوستم در افغانستان تحت محاکمه نبوده و در ترکیه هم نظربند نمیباشد و با فامیل خود زندگی میکند.

روزنامۀ زمان مینویسد که یک مقام جنبش ملی مربوط دوستم به آژانس اناتولیۀ ترکیه گفته دوستم بدعوت وزارت خارجۀ ترکیه به آن کشور مسافرت کرده و میخواست عید اضحی را با فامیل خود سپری نماید.

XS
SM
MD
LG