لینک های دسترسی

بیش از دو میلیون مسلمان در مراسم حج


بیش ازدو ملیون مسلمان از تمام جهان امروز بروز یکشنبه در کوه عرفات در عربستان سعودی جمع شده اند تا مراسم حج را بجا آورند.

حجاج قبل از طلوع آفتاب در محل متبرک در کوه عرفات واقع در شرق شهر مکه مواصلت کردند. این محل همان جاییست که حضرت محمد، پیامبر اسلام، آخرین خطابه اش را ایراد کرده بود.

متعاقب ادای نماز در کوه عرفات، زایرین در «منا» به شکل سمبولیک، در محکومیت شیطان، بر دیوار های مربوطه در محل، سنگ پرتاب میکنند.

مراسم حج روز دوشنبه بپایان خواهد رسید و عید اضحی و یا عید قربان آغاز میشود.

اکثر مسلمانان عقیده دارند سفر به مکۀ و ادای فریضۀ حج، گناهان آنها را پاک خواهد کرد. مقامات عربستان سعودی حدود ۱۰۰ هزار کارمند امنیتی را برای تضمین مصؤنیت مسلمانانی که درجریان این هفته به عربستان سعودی مواصلت کرده اند، موظف ساخته اند.

عربستان سعودی بیش از یک ملیارد دالر را صرف اعمار یک پل دو طبقه یی کرده است - تا جلو هرج و مرج و زیر پا شدن مردم را که در سالهای اخیر زیاد واقع شده است، گرفته باشند.

XS
SM
MD
LG