لینک های دسترسی

افزایش در مهاجرت ها، به سبب افزایش در  جنگ در افغانستان


یک کشتی حامل متقاضیان پناهندگی در خارج سواحل شمالی آسترالیا کشف و مسافرین آن برای انجام مقررات مهاجرتی به مرکز یک جزیره انتقال داده شدند.

بعد از افزایش واقعات قاچاق افراد، حکومت آسترالیا پلانهایی را طرح کرد تا نظارت به آبهای شمالی اش را شدت بخشد. در جریان دوماه، این ششمین کشتی مملو از مهاجرین مظنون غیر قانونی است که به آبهای آسترالیا داخل میشود.

یک کشتی جنگی قوای بحری، آخرین کشتی غیر مجاز بود که اخیراً در شهر (بروم) درغرب آسترالیا مشاهده شده بود. این کشتی حامل سه عمله و ۴۴ مسافر بود.

این کشتی بخاطر انجام عملیۀ مهاجرت، بسوی جزیرۀ کرسمس همراهی شد که یک قلمرو دور افتادۀ آسترالیا در بحرهند است. حکومت کانبیرا با در نظر داشت افزایش اخیر در توقیف کشی های قاچاقی، یک کشتی اضافی گزمه و یک طیاره را برای افزایش نظارت سواحل شمالی اش گماشته است.

اکثریت افراد با استفاده از کشتی از طریق شمال از کشور های نزدیک یعنی اندونزیا به آسترالیا میایند.

به عقیده فیل گلیندینگ، حامی پناهندگان، افزایش خشونت در افغانستان شاید مسئول افزایش اخیر در مهاجرت ها باشد. گلیندینیگ میگوید مردم از جنگ فرار میکنند. آنها از تحقیق و آزار فرار میکنند.

ادارۀ پناهندگان ملل متحد توقع دارد به سبب افزایش جنگ در جهان، بخصوص در افغانستان، مهاجرت ها افزایش یابد. مقامات میگویند، در تعداد افرادیکه توسط کشتی در هفته های اخیر به آسترالیا میایند، افزایشی اندکی رونما شده است.

در اوایل سال، حکومت آسترالیا از روش جنجال بر انگیز توقیف فوری تمام متقاضیان پناهندگی که بطور غیر قانونی داخل آنکشورمیشدند، دست کشید.

پولیس آسترالیا یک مرد ۳۱ سالۀ اندونیزیایی را به اتهام قاچاق انسان محکوم کرد. این مرد که بنام پامبیلی معرفی شده است، ادعا دارد که مالک یک کشتی بود که در نزدیک آبهای دور افتادۀ جزایر آشمور ماه گذشته گرفته شد.

این مرد به آوردن گروهی از افراد خارجی به داخل خاک آسترالیا ملزم است - این الزامیست که محکومیت حبس بیست ساله در زندان را در قبال دارد.

XS
SM
MD
LG