لینک های دسترسی

اسرائیل آزادی زندانیان فلسطینی را بتعویق انداخت


منابع رسمی اسرائیل امروز گفتند این تاخیر را با محمود عباس، رئیس ادارۀ فلسطینیان انسجام داده اند.

آقای عباس در حال حاضر برای اجرای فریضۀ حج در عربستان سعودی است. یک مشاور محمود عباس این موضوع را که رهبر فلسطینی در صدد بتعویق انداختن آزادی زندانیان است، تکذیب کرد.

ماۀ گذشته، حکومت اسرائیل اعلام نمود که در نظر دارد منحیث یک عمل حسن نیت بمقابل آقای عباس، ۲۵۰ زندانی را آزاد مینماید.

مقامات تاریخ مشخصی برای آزادی زندانیان ارائه نکرده اند، ولی میگویند ممکن است این اقدام در زمان تجلیل از عید اضحی صورت گیرد.

این زندانیان، قسمت کوچکی تقریباً ده هزار فلسطینی ایست که در اسارت اسرائیل قرار دارند.

اسرائیل در ماۀ آگست تقریباً ۲۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد نمود.

XS
SM
MD
LG