لینک های دسترسی

شورش در  بیرون عمارت پارلمان یونان


پولیس در یونان در حالی با شورشیان میجنگد که محالفین حکومت خواستار انتخابات قبل از وقت گردید. پولیس ضد شورش در آتن امروز بار دیگر در خارج عمارت پارلمان، برای چهارمین روز با احتجاج کنندگان سنگ انداز تصادم نمود.

این شورش سبب گردیده که مخالفین حکومت انتخابات قبل از وقت را تقاضا کنند. این تصادمات خیابانی در حالی جریان داشت که سوگواران برای تدفین پسری آمادگی میگرفتند که مرگ او بروز شنبه بضرب گلولۀ پولیس ناآرامی را در آتن و سایر شهرهای یونان سبب گردید.

جورج پاپاندریو، رهبر حزب سوسیالیست مخالف حکومت گفت حکومت کوستاس کرمنلیس دیگر در موقفی قرار ندارد که از مردم بمقابل شورشیان مدافعه نماید.

آقای کرمنلیس، طی تبصره های جدا گانه خواستار وحدت گردیده هشدار داد که در برخورد با شورشیان از ملایمت استفاده نخواهد شد.

تصاویر تلویزیونی نشان میدهد که منطقۀ نزدیک عمارت پارلمان زیر پوشش دود گاز اشک آور قرار گرفته و جاده های اطراف آن مملو از موترهای سوخته و سایر بقایای تصادمات است.

مقامات، این تصادمات را بدترین ناآرامی های مدنی طی ده ها سال میخوانند. در طول شب، حریق در مرکز آتن خارج از کنترول بود.

XS
SM
MD
LG