لینک های دسترسی

زلزله در جنوب غرب پاکستان منازل را تخریب کرد


تکان متوسط پنج اعشاریه شش ریکتر زلزله، قبل از سپیده دم امروز چهارشنبه مناطق جنوبغرب پاکستان را بلرزه درآورد، اما گزارش های در بارۀ خسارات و یا تلفات هنوز در دسترس نیست.

ادارۀ سروی جیالوژیکی ایالات متحده میگوید، این زلزلۀ متوسط در ۴۵ کیلو متری شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان حس شده است.

این تکان در نزدیک مرکز زلزلۀ ویران کن شش اعشاریه پنج قرار داشت که در ماه اکتوبر گذشته باعث هلاکت ۱۷۰ نفر شده بود.

تکان ها و پس لرزه های آن، قرا و قصبات را تکان داده و لغزش زمین باعث گردید منازل منهدم شده و جاده ها را مسدود گردند.

پاکستان در خط فعالیتها و تکانهای زلزله قرار دارد.

سه سال قبل نیز وقوع زلزلۀ قوی، مناطق شمالغرب پاکستان را تکان داد و قریب ۷۵ تن را بهلاکت رسانید.

XS
SM
MD
LG