لینک های دسترسی

والی ایالت ایلنوی امریکا، به اتهام رشوه ستانی باز داشت شد


والی ایالت ایلنوی که اوباما از آن تا این آواخر در سنا نمایندگی میکرد، به اتهام تقاضای پول از کسانیکه خواهان اشغال کرسی اوباما در سنا هستند، بازداشت شده است.

در ایالات متحده، زمانیکه یک تن ازاعضای انتخابی کانگرس به یک عهده ملی انتخاب میگردد، که مثال آن انتحاب براک اوباما به ریاست جمهوری امریکا و تعین جوزیف بایدن از جانب او به صفت معاون ریاست جمهوری او است، این والی های ایالات مربوطه اند که حق دارند جانشین سناتوران قبلی را تعین نمایند.

بلگوجیویچ، والی ایالت ایلونای از سه سال بدین سو، کم و بیش، شهرت به ریا کاری و ارتشا داشته و مجریان قانون هم خبر داشته اند که او در بدل تفویض مقام رشوه میگرفته است.

این بار که قرار شد او در عوض اوباما، شخصی را به مقام سنای ایالات متحده تعین کند، فکر کرده بود باز "لقمه چربی" در انتظارش است. بنابران او دست بکار شد تا از بین داواطلبان کرسی خالی مانده در سنا، کرسی را به شخصی واگذار گردد که بیشترین پول را به وی بدهد.

اما او غافل از آن بود که مامورین عدلی از سه سال قبل، پنهانی در تعقیب او بوده و این بار او را حین اجرای این خلاف کاری، دستگیر خواهند کرد.

دستگیری والی ایلونای در عملیه تعین شخص مطلوب برای پر کردن کرسی، خالی مانده اوباما در سنا، اینک عملاً صورت گرفت.

سوال اکنون درین است که چه کسی در ایالت ایلونای قادر خواهد بود که شخصی را برای جانشینی اوباما به سنا تعین کند؟ مسولین گانگرس یا شورای ایالتی ایلونای گفته اند در هفته آینده، کانگرس ایلونانی جلسه خود را دایر میسازد تا تاریخ انتخابات جدیدی را برای پر نمودن کرسی خالی مانده اوباما به سنای ایالات متحده، تعین کند.

XS
SM
MD
LG