لینک های دسترسی

تقاضای هند در رابطه با گروه الدعوای پاکستانی


حکومت هند ابراز خوشبینی میکند که موسسه ملل متحد به تقاضای آن مبنی بر غیر قانونی اعلام کردن یک گروه پاکستانی که هند مدعی است به حمله دهشت افگنانه اخیر در شهر ممبی دست داشته است، پاسخ مثبت خواهد داد.

در عین حال، صدر اعظم پاکستان میگوید قبل بر اینکه اسلام آباد بتواند علیه آن گروه اقدام کند، ارتباطات این گروه باید دیده و ثابت گردد.

مامورین هندی در دهلی جدید میگویند اینک وظیفه جامعه بین المللی است که علیه سازمان لشکر طیبه اقدام کند. هند لشکر طیبه را به طرح حمله بر پایتخت تجاری و مالی مامبی، متهم میسازد. در آن حملات حدود ۱۷۰ تن بشمول ۹ تن از خود متهاجمین هلاک شدند.

هند بطور رسمی از شورای امنیت موسسه ملل تقاضا کرده است گروه خیریه جمعیت الدعوا را که مقر آن در پاکستان است، مسدود سازد و آنرا یک سازمان دهشت افگن بخواند.

هند مدعی است که جماعت الدعوا، اورگان بظاهر خیریه وابسته به گروه دهشت افگن لشکر طیبه است که در جنگ در کشمیر هند شهرت دارد.

بعد از آنکه پاکستان لشکر طیبه را در ۲۰۰۲ غیر قانونی اعلام کرد، الدعوا در صف اول، منحیث شاخه سیاسی و خیریه آن گروه عرض وجود کرد.

اما الدعوا از دست داشتن در اجرای حملات دهشت افگنی انکار میکند.

یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، بنا بر تقاضای هند که از پاکستان خواسته است جماعت الدعوا را از هرگونه فعالیت منع کند، میگوید قبل از هرگونه اقدام باید در زمینه تحقیقات بعمل آید. او چنان این گفته ها را که حکومت او از جانب هند تحت فشار قرار دارد را رد کرد.

آقای گیلانی باز داشت دو عضو ارشد « لشکر طیبه» را منحث مظنونین در طرح حمله بر مامبی تائیید کرد.

XS
SM
MD
LG