لینک های دسترسی

عساکر ناتو بر یک بس گلوله باری نموده، سه افغان ملکی را بقتل رسانیدند.


ناتو میگوید عساکر در شمال غرب افغانستان بر بسی گلوله باری کردند که بسرعت حرکت میکرد و به فیرهای هشداریه اعتنا ننمود، و سه تن از سرنشینان ملکی بس را کشتند.

آن اتحادیه میگوید که یک گزمۀ پیادۀ ناتو بر بسی گلوله باری کرد که از شاهراۀ کابل قندهار انحراف نموده و بطرف آنها در حرکت شد.

بیانیه حاکیست که این بس بطرف عساکر روان شد و آنها را وادار ساخت در دفاع از خود بطرف انجن بس گلوله باری کنند. سه سرنشین ملکی بس کشته و حد اقل ده تن دیگر زخمی شدند.

کشتار اهالی توسط عساکر بین المللی باعث ایجاد تشنج بین حکومت افغانستان و حکومات غربی گردیده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بکرات از قوای بین المللی تقاضا نموده تا در قسمت جلوگیری از تلفات اهالی در جریان عملیات نظامی از هرچه در توان دارند، استفاده نمایند.

XS
SM
MD
LG