لینک های دسترسی

اتحادیۀ اروپائی از پلان های تغیر اقلیم و محرکات اقتصادی پشتیبانی کرد.


رهبران ارشد اتحادیۀ اروپائی یک محمولۀ تغیر اقلیم را تصویب کردند، که اثرات آنرا بر صنایع و دول فقیرتر اتحادیۀ اروپائی کاهش میدهد.

نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه که کشورش ریاست نوبتی اتحادیه را بعهده دارد، این توافق را امروز در بروکسل اعلام کرد. رهبران ارشد آن بلاک ۲۷ عضوی امروز جلسات دو روزۀ شان را دران شهر بسر رسانیدند. او متعاقباً از سایر کشورهای جهان تقاضا کرد تا از سر مشق اتحادیه پیروی کنند.

هدف این پلان کاهش تصاعد گاز کاربن تا سال ۲۰۲۰ بمقیاس ۲۰٪ میباشد و تضمین میکند که دران سال ۲۰٪ انرژی از منابع قابل تجدید بدست آید.

این رهبران قبلاً یک پلان محرکات اقتصادی به ارزش ۲۶۰ ملیارد دالر را تصویب نمودند، تا اقتصاد صدمه رسیدۀ آن بلاک را احیا کرده باشند. آنها همچنان یک دسته از سازش ها را با آیرلند بتصویب رسانیدند تا حکومت آن کشور را قادر سازد یک همه پرسی دیگر را در مورد این معاهدۀ به بن بست رسیده دایر سازد که رای دهندگان آیرلند در اوائل سال جاری رد کرده بودند.

XS
SM
MD
LG