لینک های دسترسی

ایالات متحده: ایران منم به ملیشیای عراق را کاهش داده است.


مقامات ایالات متحده در عراق میگویند مامورین ایرانی کمک شان را به ملیشیای شیعۀ عراق کاهش داده که به کاهش در حملات بر وسایط زرهدار منجر گردیده است.

دگر جنرال تامس متس، جنرال امریکائی بروز پنجشنبه گفت که ایران فراهم نمودن مواد مورد نیاز تولید بم های کنار جاده را که بر وسایط زرهدار نفوذ میکند، قطع نموده است. او میگوید تعداد حملاتی که دران ازین نوع بم ها استفاده میشود از ۸۰ به ۲۰ واقعه در ماه کاهش یافته است.

متس میگوید چنین بنظر میرسد که این کاهش نتیجۀ فیصلۀ قوای نخبۀ قدس ایران بود که ایالات متحده بفراهم کردن این بم ها متهم میکند.

ایران ارسال اسلحه را به عراق تکذیب میکند.

قوای ایالات متحده میگوید حملات در سراسر عراق در پائین ترین حد طی پنج سال گذشته قرار دارد ولی بروز پنجشنبه در شمال عراق، یک بم گزار انتحاری بر یک رستوران مزدحم در نزدیک کرکوک حمله کرده حد اقل ۵۵ نفر را کشته و بیش از ۱۰۰ نفر را، بشمول مقامات کردی و عرب مجروح ساخت

XS
SM
MD
LG