لینک های دسترسی

ساکنین مومبای وحدت را تبارز دادند.


هزاران تن از ساکنین شهر مومبای بعنوان یادبود از قربانیان حملات مهلک دهشت افگنی ماۀ گذشته، جهت تشکیل یک زنجیر انسانی در سراسر جاده های آن شهر دست بهم دادند.

محصلین، کارگران و فعالین امروز در یک مظاهرۀ مسالمت آمیز اشتراک کرده آنرا تبارز همبستگی و وحدت خواندند.

در عین زمان، جان نگروپونتی، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده جهت دادن مشوره روی بهبود بخشیدن ادارات استخباراتی هند، به دهلی جدید مواصلت کرده است. نگروپونتی بروز پنجشنبه در اسلام آباد بود و درانجا با رهبران ملکی و نظامی پاکستان ملاقات نمود.

از ادارات استخباراتی هند بخاطر عدم جلوگیری از حملات مومبای که باعث قتل حد اقل ۱۷۰ نفر شد، انتقادات شدید صورت گرفته است. حکومت هند پاکستان را متهم ساخته که گروه های دهشت افگنی را که در عقب حملات قرار داشتند، پناه میدهد.

هزاران تن از ساکنین شهر مومبای بعنوان یادبود از قربانیان حملات مهلک دهشت افگنی ماۀ گذشته، جهت تشکیل یک زنجیر انسانی در سراسر جاده های آن شهر دست بهم دادند.

محصلین، کارگران و فعالین امروز در یک مظاهرۀ مسالمت آمیز اشتراک کرده آنرا تبارز همبستگی و وحدت خواندند.

در عین زمان، جان نگروپونتی، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده جهت دادن مشوره روی بهبود بخشیدن ادارات استخباراتی هند، به دهلی جدید مواصلت کرده است. نگروپونتی بروز پنجشنبه در اسلام آباد بود و درانجا با رهبران ملکی و نظامی پاکستان ملاقات نمود.

از ادارات استخباراتی هند بخاطر عدم جلوگیری از حملات مومبای که باعث قتل حد اقل ۱۷۰ نفر شد، انتقادات شدید صورت گرفته است. حکومت هند پاکستان را متهم ساخته که گروه های دهشت افگنی را که در عقب حملات قرار داشتند، پناه میدهد.

XS
SM
MD
LG