لینک های دسترسی

تاکسین صدراعظم سابق تایلند در محضر پشتیبانانش بیانیه میدهد.


هزاران تن از پشتیبانان تاکسین شیناواترا، صدراعظم سابق تایلند امروز در بنگکاک اجتماع نموده اند تا بیانیۀ او را که در تبعید ایراد میشود، از طریق تلفون استماع کنند.

قرار است آقای تاکسین، که بمنظور جلوگیری از اتهامات فساد اداری در خارج زندگی میکند، ۱۰ روز بعد ازانکه متحدینش در حکومت بنا بحکم محکمه ائتلاف شان را منحل کردند، از یک محل نامعلوم، بحضار در یک استودیوم مزدحم بیانیه ایراد کند.

سازمان دهندگان این اجتماع گفتند بیانیۀ آقای تاکسین بر مداخلات تصور شدۀ اردو در سیاسیات کشور، متمرکز خواهد بود.

قوای نظامی تایلند آقای تاکسین را در سال ۲۰۰۶ بفساد اداری و سؤ استفاده از قدرت متهم نموده و طی یک کودتای بدون خونریزی برانداخت.

پارلمان بروز دوشنبه دوباره تشکیل جلسه خواهد داد تا یک صدراعظم جدید را از یکی از دو ائتلاف انتخاب کند.

هزاران تن از پشتیبانان تاکسین شیناواترا، صدراعظم سابق تایلند امروز در بنگکاک اجتماع نموده اند تا بیانیۀ او را که در تبعید ایراد میشود، از طریق تلفون استماع کنند.

قرار است آقای تاکسین، که بمنظور جلوگیری از اتهامات فساد اداری در خارج زندگی میکند، ۱۰ روز بعد ازانکه متحدینش در حکومت بنا بحکم محکمه ائتلاف شان را منحل کردند، از یک محل نامعلوم، بحضار در یک استودیوم مزدحم بیانیه ایراد کند.

سازمان دهندگان این اجتماع گفتند بیانیۀ آقای تاکسین بر مداخلات تصور شدۀ اردو در سیاسیات کشور، متمرکز خواهد بود.

قوای نظامی تایلند آقای تاکسین را در سال ۲۰۰۶ بفساد اداری و سؤ استفاده از قدرت متهم نموده و طی یک کودتای بدون خونریزی برانداخت.

پارلمان بروز دوشنبه دوباره تشکیل جلسه خواهد داد تا یک صدراعظم جدید را از یکی از دو ائتلاف انتخاب کند.

XS
SM
MD
LG