لینک های دسترسی

قدرت های آسیائی تعهد کردند که اقتصاد را احیا کنند.


رهبران قدرت های اقتصادی آسیا تعهد کردند تا در قسمت احیای اقتصاد علیل جهان کمک کنند.

رهبران چین، جاپان و کوریای جنوبی در جریان یک کنفرانس سران بیسابقه در جنوب غرب جاپان این تعهد را بعمل آوردند.

آنها میگویند که بمنظور تقویۀ سکتور تولیدی و ازدیاد تقاضا همکاری کرده و جهت جلوگیری از اشتباهاتی که اقتصادهای سایر کشورها را متضرر ساخته همکاری خواهند نمود.

تارو اسو، صدراعظم جاپان، وین جیاباو، صدراعظم چین و لی میونگ باک، رئیس جمهور کوریای جنوبی امروز گفتند یک صندوق وجهی منطقوی جهت جلوگیری از بحران و تزریق عاجل سرمایه به بانک انکشاف آسیائی تاسیس خواهند کرد.

چین، جاپان و کوریای جنوبی ۷۵٪ اقتصاد شرق آسیا را احتوا نموده و تقریباً ۱۷٪ اجناس جهان را تولید میکنند.

این سه کشور میگویند که من بعد این کنفرانس سه جانبه را هر سال دایر خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG