لینک های دسترسی

سرکوزی خواستار بیداری علیۀ دهشت افگنی شد.


نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه در قبال کشف مواد منفجره در یک فروشگاۀ پاریس، خواستار بیداری بمقابل دهشت افگنی شد.

آقای سرکوزی گفت با دهشت افگنان مصالحه نخواهد کرد. او امروز در پارلمان اروپائی در شتراسبورگ فرانسه با خبرنگاران صحبت کرد.

یک گروه که خود را جبهۀ انقلابی افغان میخواند مسؤلیت تعبیۀ مواد منفجره را ادعا کرده است. آن گروه تقاضا کرد که فرانسه باید عساکر خود را از افغانستان برون کند.

میشل ایو مری، وزیر داخلۀ فرانسه گفت این گروه نزد پولیس ناشناس میباشد.

آژانس خبرگزاری فرانسه میگوید نامه ای دریافت داشت که هشدار میداد بمی در فروشگاۀ پرنتام در مرکز پاریس تعبیه گردیده است.

مقامات میگویند فروشگاه تخلیه گردید و مواد منفجره در یک تشناب طبقۀ سوم یافت شد.

ایو مری گفت به این مواد منفجره کدام آلۀ انفجار دهنده وصل نشده بود.

XS
SM
MD
LG