لینک های دسترسی

طالبان سوگند یا کردند که پلان افزایش عساکر ایالات متحده را در افغانستان ناکام سازند.


جنبش طالبان افغانستان سوگند یاد کرده که نیروهای تقویتی ایالات متحده را که قرار است سال آینده به آن کشور مواصلت کند، شکست بدهد.

ادمیرال مایک ملن، رئیس لوی درستیزهای مشترک قوای مسلح ایالات متحده بروز شنبه در کابل بخبرنگاران گفت که تا اواسط سال ۲۰۰۹ تا ۳۰ هزار عسکر شاید به افغانستان اعزام گردند.

یک سخنگوی طالبان امروز هشدار داد که قوای ایالات متحده بعین ترتیبی شکست خواهد خورد که عساکر شوروی که افغانستان را قبل از خروج در سال ۱۹۸۹برای یک دهه اشغال کرده بودند، شکست خوردند.

سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به آژانس خبرگزاری فرانسه گفت کابل ازین ازدیاد مجوزۀ عساکر ایالات متحده استقبال میکند.

او میگوید قوای اضافی باید جهت جنگ با شورشیان در شرق افغانستان در نزدیک سرحد پاکستان و ولایت هلمند در جنوب فرستاده شوند.

در یک انکشاف دیگر، قوای نظامی ایالات متحده میگوید در جریان عملیات روز شنبه در ولایت زابل چهار تندرو را کشته و پنج تن دیگر را دستگیر کرد.

آژانس خبرگزاری فرانسه میگوید ساکنین دهات افغانستان که آن آژانس توسط تلفون تماس گرفته اصرار میورزند که چهار نفری که کشته شده اند اهالی هستند نه تندروان طالب. آن آژانس از قول گلاب شاه علی خیل، معاون والی زابل گزارش میدهد که مقامات این قتل ها را تحت تحقیق قرار داده اند.

ایالات متحده در حال حاضر ۳۱ هزار عسکر در افغانستان دارد. ادمیرال مایک ملن، رئیس لوی درستیزهای مشترک قوای مسلح ایالات متحده گفت که تعداد عساکر بمنظور برخورد با شورش روزافزون شاید دوبرابر شود.

او گفت اکثریت نیروهای تقویتی به جنوب افغانستان سوق داده میشوند که تندروان طالب درانجا فعالترین هستند و خشونت رو به ازدیاد میباشد.

XS
SM
MD
LG