لینک های دسترسی

اسرائیل پاسخ به شلیک راکت بر غزه را تحت غور قرار داده است.


مقامات اسرائیلی تهدید کرده اند که در قبال شلیک یک تعداد زیاد راکت های تازه توسط تندروان فلسطینی از باریکۀ غزۀ تحت حکمروائی حماس بران منطقه، یک حملۀ وسیع را براه خواهند انداخت.

ایهود اولمرت، صدراعظم اسرائیل امروز در جلسۀ هفته وار کابینۀ خود گفت در حالیکه اسرائیل در قسمت آغاز جنگ عجله نخواهد کرد، ازان امتناع نیز نخواهد نمود.

ایهود برک، وزیر دفاع اسرائیل گفت به اردو هدایت داده است که پلان های چگونگی، وقت و محل پاسخ را بحملات تندروان از غزه طرح نماید.

فلسطینیان امروز از غزه بر جنوب اسرائیل راکت شلیک کرده یک حملۀ هوائی اسرائیل را بر راکت انداز در شمال غزه، سبب شدند.

از روز جمعه باینطرف که گروۀ تندرو حماس ختم متارکۀ شش ماهه را با اسرائیل اعلام کرد، جنگ تشدید گردیده است.

XS
SM
MD
LG