لینک های دسترسی

ادامه انقباض اقتصاد در جهان و در ایلات متحده


بزرگترین اقتصاد جهان در ماه های جولای، آگست و سپتمبر در حالی انقباض نمود که مستهلکین و تشبثات ایالات متحده مصارف را کاهش دادند و رکود اقتصادی عمیق تر گردید.

ارقام تعدیل شدۀ تازه که امروز منتشر شد، نشان میدهد که تولیدات ناخالص داخلی در ایالات متحده در ربع سوم سال به پیمانۀ نیم فیصد کاهش یافت.

ارقام جدید با تخمین های سابق تطابق میکند.

تولیدات ناخالص داخلی مجموعۀ همۀ اجناس و خدمات در کشور بوده و یک مقیاس مهم سلامت اقتصادی کشور میباشد.

اکثر اقتصاددان ها میگویند اقتصاد هنوز هم که قیم خانه پائین میرود، تعداد بیکاران بیشتر میشود و بانک ها اعطای قروض را کاهش داده اند، کوچکتر میشود.

مقامات برتانیه میگویند اقتصاد آن کشور نیز سریعتر ازانچه اول فکر میشد، انقباض مینماید. آنها میگویند تولیدات ناخالص داخلی در ربع سوم سال به پیمانۀ صفر اعشاره شش فیصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش طی ۱۸ سال گذشته بوده است.

این رکود اقتصادی بانک ها را در سراسر جهان متضرر ساخته و اتحادیۀ اروپائی امروزی پلان هائی را منظور کرد که به بانک ها در برتانیه، آلمان، هسپانیه و ایتالیا ملیارد ها دالر کمک نقدی نموده و قروض شان را تضمین میکند.

XS
SM
MD
LG