لینک های دسترسی

یک عسکر ناتو در شرق افغانستان کشته شد


قوای تحت رهبری ناتو در افغانستان گزارش میدهد که یکی از عساکر آن قوا، طی حملۀ تندروان، در شرق کشور کشته شده است.

ناتو، ملیت عسکر مقتول و یا چگونگی کشته شدن او را که امروز چهارشنبه صورت گرفت، نشر نکرده است.

در حال حاضر حدود ۷۰ هزار قوای بین المللی در افغانستان، با گروه طالبان، مصروف جنگ اند.

ایالات متحده در نظر دارد در سعی برای کنترول اوضاع در افغانستان، حدود ۳۰ هزار عسکر دیگر را سال آینده در آنکشور مستقر نماید.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بروز سه شنبه گفت، کشورش در حمایت از جنگ قوای خارجی علیۀ دهشت افگنی آماده است، اما قوای خارجی باید از تلفات افراد ملکی جلوگیری نمایند.

تلفات افراد ملکی توسط عساکر خارجی باعث نا رضایتی و خشم مردم گردیده است.

XS
SM
MD
LG