لینک های دسترسی

اقتصاد امریکا با بحران جدی درگیر است


ارقام کسانیکه از کار بر طرف شده و تقاضای کمک شده اند، در ۲۶ سال در امریکا بی سابقه بوده و طبق گزارش های تازه، اقتصاد ایالات متحده با بحران جدی در گیر است.

گزارش امروز چهارشنبه وزارت کار و کارگر ایالات متحده میرساند هفته گذشته ۵۸۶ هزار نفر خواستار کمکهای بیکاری شدند، و درخواست های کمک تا سی هزار افزایش یافته است.

یک گزارش دیگر نشان میدهد که مصارف شخصی مستهلکین امریکایی، طی چهار ماه پی در پی پائین بوده که این بدترین وضع در نیم قرن، تعریف شده است.

و یک گزارش جداگانۀ دیگر میرساند که فرمایشات به فابریکات امریکایی در ماه نوامبر یک فیصد کمتر بوده تست.

قیمت نفت هنگام تبادلات در نیویارک برای انتقالات آینده، کمتر از ۳۷ دالر فی بیرل کاهش یافته است.

XS
SM
MD
LG