لینک های دسترسی

اختلافات بین معاون کنونی و منتخب ریاست جمهوری امریکا


رئیس جمهور بش و براک اوبا ما، رئیس جمهور منتخب، وعده کرده اند که مرحله انتقالی قصر سفید شان را به ارامی و با صمیمیت، تکمیل کنند. اما، در سطح معاونیت ریاست جمهوری، ظاهرا تشنج بوجود آمده است.

پا لا ولفسن، خبر نگار صدای امریکا در قصر سفید گزارش میدهد که این اختلافات بروز یکشنبه در تیلویزیون ملی زمانی نمایان شد که معاون رئیس جمهور، ریچارد چینی، و معاون رئیس جمهور منتخب، جو بایدن، در مصاحبه های تیلویزیونی جداگانه، به جر و بحث آغاز کردند.

جو بایدن میگوید ریچارد چینی به رئیس جمهور بش مشوره های نا سالمی داده است.

"این مشوره برای امنیت ملی ما درست نبوده و به نظر من با قانون اساسی ما مطابقت نداشته است."

در جریان مبارزات انتخاباتی، بایدن، چینی را خطر ناک خواند. وی در این هفته به پروگرام هفتگی تلویزیون ای بی سی گفت هنوز به واقعیت بودن آن عقیده دارد و میگوید که چینی کوشش نموده است صلاحیت های ریاست جمهوری را فرا تر از حدود تعین شده در قانون اساسی، توسعه دهد.

چینی که در پروگرام یکشنبه تیویزیون فاکس ظاهر گردیده و گفت، این انتقاد را جدی نمی گیرد.

"واقعیت مسئله این است، مخصوصا با در نظر داشت این نوع جنگی که امروز با آن روبرو هستیم، ما خود را در موقعیتی یافتیم که بعقیده من بیک زعامت اجرائیوی قوی ضرورت دیده میشد. و در این حکومت ما آن نوع صلاحیت را بکار بردیم."

اما بایدن، مدعی است که حکومت بش، از حدود صلاحیت فرا تر رفت. وی به تلوزیون ای بی سی گفت او هم اطلاعات محرمانه استخباراتی را دریافت میکرد که به قصر سفید فراهم میگردید.

رئیس جمهور بش و چینی معاون رئیس جمهور گفته اند که این اطلاعات استخباراتی از میزان خطری که ایالات متحده با آن روبرو بود، و اقدام جدی قوه اجرائیه را ایجاب میکرد، بخوبی اگاه میساخت. اما بایدن گفت نظر او در مورد مدارک، مختلف است.

"من تا کنون چیزی را نمی دانم که نظر اصلی مرا که به درجه اول، گوانتانامو باید بسته شود، تغیر خواهد داد. و دوم اینکه نوحه پیشبرد پالیسی ما از نگاه نظارت و مراقبت و همچنان زندانیان، شهرت ما را در سر تا سر جهان صدمه رسانیده است."

XS
SM
MD
LG