لینک های دسترسی

"اساسات تقوا" کتاب تازه از یک امریکایی مسلمان، اکنون در چوکات یک فلم


رمان "اساسات تقوا" کتابی تازه از یک امریکایی مسلمان که اکنون در چوکات یک فلم درآمده است.

نویسنده این کتاب مایکل محمد و کارگردان فلم آن، اعیاد زهرا میگوید تصویر برداری این فلم در ماه اکتوبر آغاز شده و سال آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.

در بخشی از فلم، مروان کامل، یک تن از بازیگران فلم که 23 سال دارد شخصیتی به نام "اسامه مکدونلد" را ترسیم مینماید که چهره اش اسامه بن لادن و بدن آن از رونلد مکدونلد (شخصیت افسانوی سمبولی از سرمایه داری) میباشد.

آقای کامل میگوید این رسامی، احتجاج علیه استعمار طلبی شرکت های امریکایی و وهابی گرائی توسط اسامه بن لادن است.

شخصیت های مسلمان درین داستان شامل دختری به نام رابعه است که با چادری روی ستیژ گیتار مینوازد و با گروه از مردان و زنان در نماز اشتراک مینماید.

فسیق، کرکتر دیگریست که از چرس استفاده میکند و جهانگیر نقش دیگری است که همیشه در خمر نشه است.

تمام این اعمال مانند شنیدن موسیقی، امامت زن، نماز گزاری زن و مرد یکجا، شراب نوشی و استفاده از مواد مخدر در اسلام حرام است.

نویسنده کتاب، محمد مایکل، که در یک خانواده کاتولیک در نیویارک متولد و بعداً به اسلام رو آورده است، میگوید این کتاب را بخاطری نوشته تا اختلافات یک مسلمان پُرتقوی و یک جوان خشمگین امریکایی را از بین ببرد.

او میگوید زنده گی حضرت محمد پیغمبر اسلام را معتبر دریافت نموده است که به مردم توصیه نموده بودند تا رهبران شانرا نادیده گرفته، بت ها را شکستانده و فقط خداوند را پرستش نمایند.

XS
SM
MD
LG