لینک های دسترسی

مصر از اسرایل و گروه های تندرو فلسطینی، خواستار توقف جنگ شد


مصر از گروه های تندرو اسرائیل و فلسطینی تقاضا کرده است، گلوله باری علیه همدیگر را در سرحد بین غزه و اسرایل متوقف سازند.

احمد ابوغیط، وزیر خارجه مصر این تقاضا را بعد از آن کرد که حسنی میارک، رئیس جمهور مصر و زیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل، امروز پنجشنبه مذاکراتی را در قاهره انجام دادند.

ابو غیط میگوید امید وار است اسرائیل و حماس دوباره راه آتش بس را برگیزنند که در هفته قبل، میعاد آن منقضی شد.

وزیر خارجه مصر افزود تا هنگامیکه خشونت بین دو طرف تشدید مییابد نیل به همچو یک چیز برای مصر دشوار خواهد بود.

مصر در گذشته برای تامین آتش بس شش ماهه بین اسرائیل و حماس وساطت کرد.

در عین حال، ایهود المرت صدر اعظم اسرائیل، از فلسطینی ها در باریکه غزه تقاضا کرده است نگذارند رهبران حماس از آن خاک، برای شلیک راکت و هاوان بر اسرائیل، استفاده کنند.

XS
SM
MD
LG