لینک های دسترسی

میدویدف: روسیه حق دارد از نیروی نظامی برای دفاع از علایق خود استفاده کند


دیمیرتری میدویدف، رئیس جمهور روسیه میگوید، روسیه حق استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از منافع و علایق خود داشته، و همچنان حق دارد از شهروندان اش در داخل و خارج از آن کشور، حمایت کند.

رئیس جمهور روسیه در یک بیاینه تلویزیونی در اواخر دیروز چهار شنبه از تهاجم کشور اش بر گرجستان در ماه آگست، بعد از آنکه گرجستان سعی کرد اداره اوسیتای جنوبی را بدست گیرد، دفاع کرد.

برغم آنکه ماسکو بخاطر آن عمل در ساحه بین المللی مورد محکومیت گسترده قرار گرفت، آقای میدویدف گفت 'لازم بود بسرعت دست بکار میشدیم'.

روسیه میگوید با آن حمله، از اتباع خود درالویستای جنوبی حمایت کرده است.

رئیس جمهور روسیه گفت مخالف اقدامات غرب در شامل ساختن گرجستان و یوکراین در ناتو است. او این اقدامات را سعی قدرت های خارجی، برای 'ساکت' ساختن روسیه خواند.

اما آقای میدویف گفت بعد از صحبت با براک اوباما، رئیس جمهور منتخب امریکا، امیدوار شده است که گفته است به عادی سازی روابط با روسیه ارجحیت ارشد قایل است.

XS
SM
MD
LG